Wyszukiwarka

Kategorie

Mieszkania inwestycyjne w Szczyrku na wynajem

Data modyfikacji: 01.10.2020
Numer oferty: KBC-OCP-3

Informacje:

Cena

648 066 zł

Powierzchnia

31.00 m2

mynek

1

Rok budowy

2022

Rok ukończenia

2022

Kwartał ukończenia

kwartał IV

jedn. pow

1

waluta

PLN

Liczba pokoi

2

Piętro

parter / 2

Informacje Dodatkowe:

Termin realizacji kwartal:

kwartał IV

Liczba pieter:

2

Etap prac:

w trakcie budowy

Dojazd:

asfaltowy

Miejsca parkingowe:

garaż

Charakter lokalu:

handel i usługi

Umiejscowienie:

hotel

Wejscie:

od ulicy

Okolica:

basen

Opis:

Szczyrk, Salmopolska - Obiekt komercyjny Rynek Pierwotny
CENA BRUTTO VAT 23% OBEJMUJE MIEJSCE POSTOJOWE, WYKOŃCZENIE I WYPOSAŻENIE WRAZ Z KUCHNIĄ BRAK MOŻLIWOŚĆI ZMIAN.
Szczyrk to jedna z najpiękniejszych górskich miejscowości w Polsce posiadająca największy i najbardziej nowoczesny ośrodek narciarski w Polsce.
XYZ to butikowy kompleks apartamentów i pokoi hotelowych, które zostały tak pomyślane, aby z jednej strony były atrakcyjne turystycznie dla ich właścicieli, z drugiej zaś strony były inwestycją, która oprócz dochodów z wynajmu charakteryzuje się dobrą płynnością na rynku nieruchomości.
Apartamenty XYZ - to wspaniała inwestycja w Szczyrku. Składa się z trzech, połączonych ze sobą budynków z apartamentami typu hotelowego,
restauracją oraz basenem. Budynki swoją nowoczesną bryłą, nawiązują do górskich szczytów, przez co doskonale komponują się z otaczającym go
krajobrazem. Sąsiedztwo wyciągów narciarskich oraz szlaków turystycznych oddalonych od apartamentów o kilkadziesiąt metrów, zapewniają wspaniały
wypoczynek o każdej porze roku. Dzięki strefie coworkingu, pozwalają na jednoczesną pracę i wypoczynek w turystycznym kurorcie.
Tak, chcemy abyś żył pełną życia, jeździł na rowerze spacerował po górach a zamiast siedzieć w biurze, pracował w wolnym czasie w naszej strefie coworkingu.
Cechy, które wyróżniają Apartamenty XYZ:
- absolutnie topowa, najlepsza w Szczyrku lokalizacja: przy stoku narciarskim i trasach rowerowych oraz dolnej stacji najważniejszej w zimie i w lecie kolei gondolowej w Szczyrku.
- wysoka jakość architektury, nawiązująca do najlepszych lokalnych i alpejskich wzorców
- wysoka jakość wykonania obiektu zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz, z użyciem naturalnych materiałów
- trzy budynki XYZ to trzy pokolenia naszych klientów, ale też trzy połączone ze sobą strefy wypoczynku.
ZASADY WYNAJMU
Zasady wynajmu apartamentów i pokoi w Apartamenty XYZ – Szczegółowe zasady znajdują się w Umowie Najmu
Czynsz, wypłacany będzie w wysokości 50% przychodu netto z pobytów turystów za pobyty w danym miesiącu, we wszystkich
apartamentach łącznie, z uwzględnieniem ilości wynajmowanych apartamentów oraz procentowego zaangażowania kapitału, na
zasadach określonych poniżej. Czynsz płacony będzie w okresach miesięcznych, obejmujących miesiące kalendarzowe. Na
potrzeby rozliczenia czynszu, rozliczane w okresie rozliczeniowym będą okresy faktycznego wykorzystania Lokalu (Rezerwacje),
które w tym okresie się kończą.
Koszty mediów, wspólnoty, bieżących napraw pokrywa spółka zarządzająca. Inwestor pokrywa jedynie koszty podatków oraz
ubezpieczenie lokalu.
TA jest zobowiązany do udostępniania Wynajmującemu, danych związanych z obłożeniem Lokalu, na każde jego żądanie.
Czynsz, o którym mowa powyżej liczony będzie jako iloczyn następujących wartości:
 50% przychodu netto z wynajmu w danym okresie rozliczeniowym
 średnia cena netto usługi hotelowej
 obłożenie w %
 ilość dób hotelowych w danym miesiącu rozliczeniowym
 ilość apartamentów w budynkach XYZ
 zainwestowany kapitał w %
gdzie:
a. cena usługi hotelowej – wynagrodzenie za pełną usługę zakwaterowania
b. doba hotelowa - rozpoczyna się o 15:00 a koczy o 10:00
c. okres rozliczeniowy – obejmuje miesiąc kalendarzowy, w przypadku rezerwacji na przełomie miesiąca doba hotelowa
rozpoczynająca się w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, a kończąca się w następnym okresie rozliczeniowym
wliczona zostanie do następnego okresu rozliczeniowego
d. średnia cena netto usługi hotelowej- wyliczona na podstawie cen za usługę hotelową pozyskanych w danym okresie
rozliczeniowym, przy czym strony dla jasności podają, że przez cenę usługi noclegowej rozumiane jest wynagrodzenie za
zakwaterowanie z wyłączeniem wynagrodzenia za usługi towarzyszące, w tym gastronomiczne, basen, itp.;
e. Obłożenie w % – procentowe zrealizowanie pobytów w apartamentach w danym okresie rozliczeniowym;
f. ilość dób hotelowych w danym miesiącu rozliczeniowym – ilość dób hotelowych w danym okresie rozliczeniowym,
pomniejszona o doby hotelowe wykorzystane w ramach pobytu właścicielskiego (pobyty właściciela lub planowane
niedoszłe pobyty właściciela)
g. Ilość apartamentów w budynkach XYZ– ilość apartamentów znajdujących się w budynkach X Y Z
h. zainwestowany kapitał – procent wyliczany na podstawie ceny netto z tytułu sprzedaży danego apartamentu
podzielonej przez łączną sumę cen netto sprzedaży wszystkich apartamentów w budynkach , ustalonej w oparciu o ceny
ostateczne sprzedaży zawarte w aktach notarialnych poświadczających zawarcie umowy sprzedaży Apartamenty Złoty
Widok spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z zastrzeżeniem zanonimizowania pozostałych
danych.
Czynsz należny Właścicielowi od TA płatny będzie na podstawie faktury VAT lub rachunku wystawionego przez Wynajmującego
w oparciu o dokumenty rozliczeniowe udostępnione mu przez TA w terminie do 10 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego.
Płatność będzie dokonana nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT lub rachunku od Wynajmującego. Za
dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wynajmującego.
Pobyt właścicielski

Właściciel jest uprawniony do korzystania z Lokalu na własne potrzeby, na zasadach opisanych poniżej, każdorazowo po
uzgodnieniu terminów z TA (Pobyt właścicielski). Skorzystanie z Lokalu na zasadzie pobytu właścicielskiego jest równoznaczne z
wyłączeniem Lokalu oraz miejsca postojowego z najmu na rzecz osób trzecich.
Wynajmujący może skorzystać z Lokalu w ramach pobytu właścicielskiego:

a. w sezonie wysokim przez okres maksymalnie 14 dni, przy czym każdorazowy pobyt nie może być dłuższy niż 7
dni, a odstęp pomiędzy pobytami nie może być krótszy niż 120 dni
b. w sezonie niskim bez ograniczeń.

Sezon wysoki oznacza okres Świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra, ferii zimowych (od 24.12 do 15.03), Świąt Wielkanocnych,
weekendu majowego i weekendu po Bożym Ciele, oraz wakacji. Każdorazowy pobyt opisany w sezonie wysokim winien być
zgłoszony TA minimum 120 dni przed planowaną datą pobytu, zaś pobyt w sezonie niskim winien być zgłoszony TA minimum 2
dni przed planowaną datą pobytu. Każdorazowy zgłoszony pobyt właścicielski musi zostać zaakceptowany przez TA.
W przypadku pobytu właścicielskiego Właścicielowi nie przysługuje wynagrodzenie za cały okres pobytu właścicielskiego w
danym okresie rozliczeniowym. Inwestor otrzyma możliwość korzystania ze wszystkich usług świadczonych na terenie obiektu
zarządzanego przez Spółkę zarządzającą na preferencyjnych warunkach określonych w cenniku usług dla Właścicieli
apartamentów na dany rok. Cennik ten zostanie dostarczony Właścicielowi w formie elektronicznej lub pisemnie na adres
Właściciela.

Lokalizacja: Szczyrk, Salmopolska

Skontaktuj się z nami

Bartłomiej Chodań

bartek.chodan@gmail.com

Agent

504 345 644