Wyszukiwarka

Kategorie

Rzeczoznawca majątkowy

Rzeczoznawca majątkowy – określenie wartości nieruchomości

Rzeczoznawca majątkowy dokonuje określenia wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. Zajmuje się on wyceną nieruchomości wszelkiego rodzaju, w tym przeprowadza wycenę mieszkań czy też sporządza opracowania i ekspertyzy niebędące częścią operatu szacunkowego. Jego pomoc jest nieoceniona nie tylko podczas sprzedaży nieruchomości na rynku wtórnym, ale też zakupu mieszkań pod klucz.

Cena operatu szacunkowego sporządzanego przez rzeczoznawcę majątkowego zawsze jest ustalana indywidualnie. Jest też uzależniona od rodzaju nieruchomości, nakładu pracy oraz poniesionych kosztów związanych z przeprowadzeniem wyceny nieruchomości.

Termin wykonania operatu jest ustalany indywidualnie i wynosi od 4 dni w przypadku przeprowadzania wyceny typowych mieszkań i innych obiektów.

 

Jakie dokumenty są wymagane?

W celu sporządzenia operatu szacunkowego konieczne jest zebranie niezbędnych i istotnych dokumentów, które przedstawiamy poniżej, a których rodzaj jest uzależniony od rodzaju wycenianej nieruchomości:

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • aktualne zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
 • podstawa nabycia,
 • kopia mapy ewidencyjnej dla działki, na której znajduje się lokal,
 • numer księgi wieczystej, jeśli została założona dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • inne dokumenty dotyczące nieruchomości.
Nieruchomość gruntowa zabudowana
 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • wypis z kartoteki budynków, jeśli istnieje,
 • kopia mapy ewidencyjnej oraz mapy zasadniczej,
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu miejscowego, decyzja o warunkach zabudowy
 • dokumentacja techniczna budynku,
 • pozwolenie na budowę i pozwolenie na użytkowanie,
 • inne dokumenty dotyczące nieruchomości.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana
 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • kopia mapy ewidencyjnej oraz mapy zasadniczej,
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu miejscowego - decyzja o warunkach zabudowy lub wypis z wyrysem ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • inne dokumenty nieruchomości.
Lokal stanowiący odrębną nieruchomość
 • numery ksiąg wieczystych zarówno dla lokalu, jak i dla nieruchomości wspólnej,
 • podstawa nabycia,
 • wypis z rejestru gruntów i rejestru lokali,
 • kopia mapy ewidencyjnej,
 • inne dokumenty nieruchomości.